GDPR политика за защита на личните данни


 

Дружество "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 120043896, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, п.к. 4960, ул. „Освобождение“ No 3, което управлява електронния магазин www.ventoni.com, декларира, че всички лични данни се считат за строго поверителни и с тях се работи в съответствие с действащите законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.

В настоящата декларация за поверителност (наричана по-нататък „Декларация“), "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС”ООД информира за това, какви лични данни събира, въз основа на какви правни основания ги обработва, с каква цел ги използва, колко време ги съхранява, на кого може да ги предаде, а също и какви права има Потребителя във връзка с обработката на личните му данни.

 

1.Видове лични данни, обект на обработка

 

При използване на услугите на електронния магазин, "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД обработва различни видове лични данни.

 

1.1.Пазаруване

 

Данните, които се предоставят на "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД най-често са получени чрез формуляра за поръчка на стоки или други услуги на уебсайта. Това са най-вече данни, необходими за сключване на договора за покупка.

Тези данни са необходими за осъществяване на поръчката и могат да се разделят на следните групи:

Данни за идентификация, които са име и фамилия, а ако пазарува юридическо лице – идентификационен и данъчен номер;

Данни за контакт, които са имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, данни за банкова сметка, данни за плащане.

Данни, произтичащи от действащия договор, по-конкретно закупени продукти, обем на предоставените услуги, потребителски сегмент. 

 

1.2. Посещение на уебсайта или създаване на съдържание в него

При посещение на уебсайта, се събира различна информация, като например IP адрес, настройките на браузъра и предпочитания език, посетените страници, както и времето на посещението. Освен това се наблюдава движението в уебсайта, върху какви линкове се кликва, за да може възможно най-добре да бъде персонализирано съдържанието за Потребителя и за да му се предложи продукт и съдържание, съобразено с неговите предпочитания.

При посещение на сайта в браузъра на Потребителя и в устройството му се записват „бисквитки“ (cookies), които след това се прочитат. Освен „бисквитки“ се обработват и данните за поведението на Потребителя на уебсайта, неговия IP адрес, данните, предоставени от неговия браузър, а също и разделителната способност, операционната система на устройството, нейната версия и езиковите настройки.

Потребителят има възможност да бъде активен на сайта и да създава съдържание в него, като рецензии за закупени продукти и определяне на предимствата им или да оставя коментари. За съдържанието, което Потребителят добавя и активността си на сайта, носи отговорност сам, затова го призоваваме да не се съобщава по този начин лични данни, които не желае да бъдат обществено достъпни.

Уебсайтът може да съдържа линкове към други сайтове, които "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД смята за практични и които съдържат полезна информация. Предупреждаваме, че тези сайтове са собственост и се поддържат от други дружества и организации, които обработват личните данни, съгласно своя Декларация за поверителност. "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД няма никакъв контрол над това обработване и не носи никаква отговорност за каквито и да било данни, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни посредством тези уебсайтове.

1.3. Телефон на клиента

Ако Потребителят реши да се свържете с нашата клиентска поддръжка по телефон или по имейл, обработваме преди всичко записи на телефонните разговори, както и записи на кореспонденцията по електронната поща.

1.4. Предупреждение за следене на наличност

Ако продуктът, към който Потребителят проявява интерес, в момента не е наличен, "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД предлага възможност за настроика следене на наличността. В момента, когато продуктът отново е наличен, Потребителят ще бъде информиран за това със съобщение, изпратено на посочения от него имейл адрес, който обработваме с тази цел.

1.5. Оценяване

След получаване на поръчаната стока е възможно Потребителят да получи покана да оцени работата ни. "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД е  изключително благодарно за всяка обратна връзка, но само от Потребителя зависи дали ще реши да ни даде оценка или не. Ако изпрати оценка, ние обработваме и предаваме на съответните партньори следните данни:

Данни за контакт, по-конкретно имейл адрес, който служи за изпращане на покана за оценка;

Данни, произтичащи от действащия договор, по-конкретно закупени продукти.

1.6. Участие в потребителски конкурс

Възможно е посредством уебсайта "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД да организира  конкурси, в които всеки Потребител може да се включи. Възможно е обявяването на победителя да бъде публично, което означава, че на уебсайта можем да публикуваме някои данни на победителя. В подобни случаи обработваме следните лични данни:

Данни за идентификация, които са име и фамилия;

Данни за контакт, по-конкретно имейл адрес, а при спечелване на награда също така адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, за да може победителят да си получи наградата.

1.7. Потребителски тестове или в случай на други организирани от"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД събития

При участие в предлагани от "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД потребителски тестове, може да се обработват следните данни:

Данни за идентификация, които са име и фамилия;

Данни за контакт, по-конкретно имейл адрес и телефонен номер;

При организиране на различни събития и мероприятия, може да се обработват следните данни:

Данни за идентификация, които са име и фамилия, евентуално идентификационен и данъчен номер;

Данни за контакт, по-конкретно имейл адрес и телефонен номер.

 

2. Цел на обработването на лични данни.

 

2.1. Покупка

Най-често лични данни се обработват с цел изпълнение на договор за покупка. За успешно обработване на поръчката, която Потребителят е направи, посредством уебсайта или по телефона. Имейл адресът и номерът на телефона служат за изпращане на потвърждение на поръчката, потвърждение за получаване на плащането, изпращане на електронна фактура, както и за периодично информиране относно състоянието на поръчката и евентуално друга индивидуална комуникация, свързана с конкретната поръчка.

2.2. Маркетингови предложения

Възможно е "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД да изпраща търговски съобщения за продукти, подобни на тези, които Потребителят е закупил. По всяко време Потребителят може да се откаже да получава такива съобщения. Отказът от комуникация с рекламна цел е безплатен. 

2.3. Подобряване на уебсайта. Персонализиране.

"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД иска да приспособи съдържанието за Потребителя и да му доставя стоките, от които се интересува. По тази причина "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД използва събраните лични данни за персонализиране на съдържанието и предложенията на уебсайта. Маркетинговите предложения, които се показват на Потребителя, могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която е събрана от него с течение на времето, в зависимост от данните за контакт и демографските данни, любимите му продукти, както и други данни, свързани с използването на уебсайтa на "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД.

"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД не извършва изцяло автоматизирана обработка, която би имала правни последствия за Потребитела.

Обработката на данни за поведението на Поребителя на уебсайта, позволява да бъде получена информация, въз основа на която "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД може непрекъснато да подобрява сайта, така че потребителското преживяване да бъде възможно най-приятно. Личните данни могат да бъдат използвани и за различни статистики, като например следене на посещаемостта или мерене на ефективността на дадена реклама, както и за тестване на нови функции на уебсайта. Данните за поведението на Потребителя на уебсайта са важни също и за предотвратяване на всякакви атаки спрямо уебсайта.

Потребителят може също така да създава определено съдържание на уебсайта. Ако реши да напише рецензия за закупен продукт, се обработват личните му данни, с цел обработка и изобразяване на въпросната оценка.

2.4. Поддръжка и комуникация

"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД непрекъснато се стреми да подобрява услугите, които предоставя, а за да може да реагира възможно най-бързо на потребителските изисквания, за успешна обработка на поръчките или отстраняване на потенциални проблеми, при изпълнението на договора за покупка се нуждае от обработката на лични данни. Събраните лични данни се използват също така с цел комуникация с Потребителя и индивидуализирането й. Също така, за да уведоми Потребителя за актуалното състояние на неговото искане, поръчка или рекламация или евентуално за да получи допълнителна информация.

2.5. Уведомяване за наличност на стока

Ако Потребителят настрои за следене за наличие на изчерпана стока, в момента, в който продуктът отново е наличен, ще бъде информиран за това със съобщение, изпратено на посочения от него имейл адрес.

2.6. Оценка за работата ни

Във връзка с покупката Потребителят може да бъде поканен да оцени работата на"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД. В този случай целта на обработката на данни  е установяване на удовлетвореността на Потребителя.

2.7. Потребителски конкурси

Ако Потребителят реши да участва в организиран от "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД  конкурс, се обработват лични данни с цел осъществяване на конкурса, а ако спечели награда – с цел публично обявяване на победителя и осъществяване на контакт с него.

2.8. Потребителски тестове и организиране на събития

Ако Потребителят участва в предлагана от "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД програма за потребителски тест, се обработват лични данни с цел тестване на нови или съществуващи функции на системите на сайта.

Ако участва в събития, които организира "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД, се обработват личните данни с цел планиране, осъществяване и оценка на организираните събития.

2.9. Подобряване на услугите

"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД използва лични данни за непрекъснато усъвършенстване на услугите, както и за добавяне на нови функции.

2.10. Защита, безопасност и решаване на спорове

"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД съхранява лични данни с цел осигуряване на защитата и безопасността на Потребителя, за предявяване на права и правни искания, установяване и превенция на измами, решаване на спорове или утвърждаване на споразумения. Освен това може да обработва лични данни с цел евентуални проверки от обществените органи.

 

3. Законови основания за обработвнето на лични данни

 

Лични данни се обработват в различен обем и за различни цели, подробно описани в чл.1 и чл.2 по-горе, а именно:

Без да се изисква съгласието на Потребителя, въз основа на изпълнение на договор, изпълнение на законови задължение или наш законен интерес;

Въз основа на съгласието на Потребителя.

Видовете обработка на лични данни, които може да извършва "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД без съгласието на Потребителя, произтичат от определената цел на съответната обработка, както и от позицията, в която се намира Потребителя – дали е просто посетител на уебсайта, дали пазарува или се регистрира. Обработката на личните данни може да настъпи също и ако е адресат на поръчана стока, а също и при осъществяване на комуникация.

3.1. Изпълнение на договор за покупка

При пазаруване от "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД или при изпращане на поръчка, възниква предложение за договор за покупка, който се сключва с приемането на предложението от наша страна под формата на изпращане на поръчаните стоки. За да може успешно да бъде изпълнен този договор, или друг договор за стоки и услуги, "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД има нужда от голяма част от личните данни на Потребителя, въведени с помощта на формуляра за поръчка.

3.2. Изпълнение на законови задължения

Освен това "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД трябва да изпълнява определени условия, които са регламентирани чрез съществуващите правни норми. За обработването на лични данни на Потребителя въз основа на изпълнението на тези задължения не е необходимо съгласието на последния. Въз основа на това правно основание "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД обработва  данни за идентификация и за контакт, както и данните за поръчките на потребителите.

3.3. Съгласие

За целите на изпращане на търговски съобщения по имейл "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД може да обработва данните на Потребителя по негово съгласие. Потребителя може по всяко време да оттегли съгласието си и да прекрати абонамента си за получаване на търговски съобщения. Иска се съгласие също в случай че Потребителят планира да публикувате рецензия за закупени стоки, ако си настрои функцията следене на наличността или вземе участие в потребителски тест или друго събитие. И в тези случаи, разбира се, Потребителят може по всяко време да оттеглите съгласието си.

3.4. Законен интерес

"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД обработва лични данни също така въз основа на законен интерес, за да може да подобрява и адаптира предлаганите услуги, да установява дали Потребителят е доволен от изпълнението на поръчките, да рекламира по-ефективно предлаганите стоки и услуги. Въз основа на законен интерес, който се състои в директен маркетинг, "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД  може да изпраща също търговски съобщения относно продукти, подобни на онези, които вече Потребителят е закупил. Това е възможно само при условие, че последният не подаде възражение срещу такава обработка. Законен интерес за "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД е също така защитата на законовите му права и проверката на надлежното изпълнение на предлаганите услуги. В този случай се  обработват всички категории лични данни, посочени в чл. 1.

Законният интерес се изразява също в изпращането на покана за оценка на направена покупка или оценка на организираните от "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД потребителски конкурси.

 

4. Предоставяне на лични данни на трети лица

 

В повечето случаи "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД обработва лични данни за лични цели като техен администратор, което означава, че определя горепосочените цели за събиране на личните данни, определя средствата за обработката им и надлежното им изпълнение.

"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД предоставя лични данни на свои партньори само в случаите, когато това е необходимо в рамките на изпълнението на договор за покупка, например за извършване на плащане или доставка, или ако предварително е дадено съгласие за предоставянето на данните.

Лични данни се предоставят също така на своите лица, обработващи данни, които, разбира се, спазват законовите условия за защита на личните данни. Тези лица обработват лични данни съгласно инструкциите и тази обработка по никакъв начин не засяга правата на Потребителя. С негово съгласие може да се предават лични данни също на доставчиците на маркетингови инструменти за изобразяване на целенасочена реклама на други уебсайтове.

4.1. Категории получатели

"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД може да предоставя личните данни на следните субекти:

На лица, обработващи данни, от "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД  въз основа на изпълнение на договора за покупка или за изпълнение на вътрешни процеси и процедури;

На дружества, предлагащи услуги за разплащане с цел обработка на плащанията по  поръчка на Потребителя, т.е. изпълнение на договора за покупка;

На транспортни фирми с цел доставка на поръчаните от Потребителя продукти или услуги и уреждане на рекламации, включително прекратяване на договора за покупка;

На доставчиците на стока или центровете за обслужване във връзка с рекламация на поръчана от Потребителя стока или услуга;

На партньори, извършващи изпращане на търговски съобщения, които имат задължение за пазене на тайна и нямат право да използват личните данни за никакви други цели;

На доставчиците на маркетингови инструменти; които  помагат с персонализирането на предложенията и съдържанието;

На доставчиците на инструменти за комуникацията на отдел обслужване на клиенти или на външен кол център;

На партньори, извършващи оценка на удовлетвореността сред потребителите;

На доставчиците на технологии и облачни услуги;

На правни или финансови представители и съдилища с цел обработка на данъчни документи, събиране на вземания или други причини, произтичащи от изпълнението на нашите законови задължения;

На обществените органи, в случай че "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД предявява правата си (например на полицията).

Ако трети лица използват лични данни на Потребителя в рамките на своите собствени законни интереси, "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД не носи отговорност за такава обработка. Тази обработка се ръководи изключително от Декларацията за поверителност на съответните дружества и лица.

 

5. Период на обработка на лични данни. Защита.

 

5.1. Срок на обработка

Преди всичко "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД обработва лични данни за периода на действие на договорното отношение с Потребителя. Личните данни, които са необходими за изпълнение на всички задължения, независимо дали става дума за задължения, произтичащи само от сключване на договор или общовалидни правни норми. "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД е длъжно да обработва лични данни за периода, установен от съответните правни норми или в съответствие с тях. Например в издадените от "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД счетоводни документи, в качеството си на администратор,  е задължено да съхранява данните за Потребителя най-малко в продължение на 10 години от издаването.

Преди всичко лични данни се обработват за периода на действие на договорното отношение, т.е. договора за покупка. Освен това се обработват за периода, който е необходим, за да може да бъдат изпълнени надлежно всички задължения, произтичащи от сключените договори и общовалидните правни норми. В рамките на изпълнението и предоставянето на качествено клиентско обслужване "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД обработва лични данни на Потребителя и след сключване на договорни отношения, включително до 1 година от изтичането на гаранцията на закупените стоки, поради решаване на евентуални спорове.

Освен това, ако Потребителят дадете съгласието си да бъде информиран за наличността на следена от него стока, съгласието е валидно до изпращане на информация за наличността или до оттеглянето му. Съгласието, дадено чрез изпращане на рецензия за продукт, е валидно до оттеглянето му. Ако Потребителят реши да участва в потребителски тест или в други събития, които "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД организира, и даде съгласие,  личните данни се обработват в продължение на 1 година или до оттегляне на съгласието. В останалите случаи периодът на обработка на лични данни произтича от целта на обработката или е определен от специални правни норми в областта на защитата на личните данни. След изтичане на определените срокове за обработка личните данни на Потребителя автоматично се заличават.

5.2. Защита

Личните данни, които"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД събра и обработва, пристигат в шифриран вид, като за този процес се използва система за кодиране SSL Тази система гарантира, че при комуникацията на браузъра на Потребителя със сървъра,  лични данни са в безопасност. Уебсайтът на "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД и другите системи, с които се работи, са защитени с помощта на съответстващи технически и организационни мерки от загуба и унищожаване на лични данни, от достъп на външни лица към личните данни и от тяхната промяна или разпространение.

"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД периодично подобрява защитата, като изисква и от обработващите данните, да докажат съответствието на системите, които използват, с ОРЗД (GDPR).

 

6. „Бисквитки“

 

"ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД използва също така файлове „бисквитки“, за да може уебсайтът да функционира правилно, предложенията да бъдат адекватни, интересни и лесни за ползване. За да може да се използват „бисквитки“, е необходимо браузърът на Потребителя, да ги поддържа. „Бисквитките“ са стандартен инструмент за запазване на информация, отнасяща се до използването на уебсайтове.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се създават автоматично при посещение на всеки уебсайт и които са запазени в използвания от Потребителя браузър. Периодът на оставане на „бисквитките“ в браузъра на Потребителя или в неговото устройство зависи от настройките на самите бисквитки, както и на самият браузър. Данните, получени от „бисквитките“, се съхраняват в продължение най-много на 1 година.

6.1. Видове  „бисквитки“

Файловете „бисквитки“, които се използват в уебсайта, могат да се разделят на 2 основни типа:

Краткотрайни, т.нар. „session cookies“, които се изтриват веднага след приключване на посещението на уебсайта;

Дълготрайни, т.нар. „persistent cookies“, които остават в браузъра на Потребителя или в устройство му определено време или докато не бъдат премахнати ръчно.

 

7.Права на Потребителя

 

7.1. Право на достъп

Потребителят има право да изисквате безплатна информация за обработката на личните му данни – какви данни се обработват, с каква цел и за какъв период, откъде се събират лични данни и на кого се предоставят.

7.2. Право на поправка

Ако Потребителят установи, че обработваните за него данни са неверни или непълни, има право да поиска да бъдат поправени.

7.3.. Право на заличаване

Потребителят може да използва правото си за заличаване на личните данни, които "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД обработва. Това не се отнася за онези лични данни, които се обработват, в изпълнение на законови задължения и чието съхранение е възложено от правните норми (напр. изпълнението на вече подадена поръчка), или в защитата на законните интереси. Личните данни се заличават също в случай че съответните данни вече не са необходими за съответната цел или ако съхранението на личните данни е недопустимо поради други причини, установени от закона.

7.4. Право на ограничаване на обработката

В някои случаи, Потребителят може да използва правото си на ограничаване на обработката на лични данни. Може да поиска избрани от него лични данни да не са предмет на по-нататъшна обработка за ограничен период от време.

7.5. Право на преносимост

Потребителят има право да получи всички лични данни, които е предоставил и които "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД обработва, въз основа на неговото съгласие.

 

В случай на каквито и да било въпроси, коментари и искания, свързани с настоящата Декларация и обработката на лични данни, можете по всяко време да се обърнете към "ВЕНТОНИ КОЗМЕТИКС” ООД за повече информация.

 

Настоящата Декларация за поверителност е валидна и влиза в сила на 20.11.2021